Select Page
10 พฤติกรรม ที่ “ผู้จัดการ” ต้อง ลด ละ เลิก

10 พฤติกรรม ที่ “ผู้จัดการ” ต้อง ลด ละ เลิก

ในการบริหารจัดการนั้น ขอให้เข้าใจว่า คุณกำลังถูกส่องจากคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างาน ลูกน้อง หรือ เพื่อนร่วมงาน ผู้จัดการ ส่วนใหญ่มักคิดว่าตนเองมีความสามารถที่ดีมาก หรือทำงานได้ดี มีผลงานเข้าตาผู้บริหารระดับสูงจนได้รับการเลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการ...